Линули вони
Понад дивними снами,
Понад далеким
Подихом у свiт.

Але розмиває
їхнi дiї посмiх.
Мертвої снаги
їхнi голоси.

їх голоси
Нинi стали грою.
їх голоси.

Сполохами болi,
Сяйвом теплої крови
Пригортаючи
До своїх глибин,

Срiбнi Твої води!
Срiбнi Твої води
Омивають мене вiд
їхнiх голосiв.

їх голоси
Нинi стали грою –
Свiтаючої краси
Води Твої.

Краяли свiт грози голоснi,
Струнами стали води ряснi i
Грали увi снi – снi волi.

Коливання води,
Тричi, до сходу сонця,
Зiбраної,
Непочатої,
Болем колисає.

Силою своїх обiйм
Омиває мене вiд сил
їхнiх голосiв.

Поринаючи
У вологу плотi,
Заповнивши Тобою
Свої легенi.

Все наближаючись
До Твого серця бою
Мандрами вiчними
Срiбною глибиною.

Наближаючись.
Задивляючись в Тебе.
Поринаючи.
Залишаючись.

Срiбнi Твої Води
Силою своїх обiйм
Омивають мене Твої Води голоснi.
…i грають увi снi… Снi волi.